• izvedba nove vodovodne in odtočne instalacije
  • kompletna ali delna zamenjava vodovodne in odtočne napeljave
  • razna popravila
  • zamenjava ventilov ali montaža sanitarne keramike in druge opreme.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo: